Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Kto je povinný používať pokladnicu e-kasa klient (tuzemský podnikateľ, zahraničný podnikateľ)

Kto je povinný používať pokladnicu e-kasa klient (tuzemský podnikateľ, zahraničný podnikateľ)