Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje uvádzané v kontrolnom výkaze > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 4 – Dodanie do Českej republiky 
Slovenská obchodná spoločnosť dodáva do Českej republiky tovar aj služby, ktoré uvádza do súhrnného výkazu. Na druhej strane si nárokuje odpočítanie dane z prijatých faktúr a bločkov z pokladne od slovenských platiteľov. Uvádza všetky tieto zdaniteľné obchody do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Do kontrolného výkazu sa neuvádzajú dodania tovarov, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 43  zákona o DPH a služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ktoré sa uvádzajú v súhrnnom výkaze. Ak si platiteľ uplatňuje len odpočítanie dane za príslušné zdaňovacie obdobie z faktúr vystavených podľa § 74 ods.1 zákona o DPH, údaje z nich uvádza do časti B.2. kontrolného výkazu a odpočítanie dane  zo zjednodušených faktúr  (§ 74 ods. 3 zákona o DPH) uvádza   kumulatívne do časti B. 3 kontrolného výkazu.