Úvod > DPH > IOSS - Osobitná úprava uplatňovania dane > Dôvod zavedenia osobitnej úpravy dane IOSS

Dôvod zavedenia osobitnej úpravy dane IOSS

Dôvodom zavedenia osobitnej úpravy dane IOSS je zabezpečiť rovnaké podmienky pre dodávateľov pri predaji tovaru na diaľku dovážaného do EÚ z územia tretích štátov s hodnotou zásielky tovaru nepresahujúcou 150 eur pre zákazníkov – osoby neidentifikované k DPH, keďže s účinnosťou od 01.07.2021 sa:

- ruší oslobodenie od  DPH pri dovoze malých zásielok tovaru s hodnotou nepresahujúcou 22 eur a

- rozšíri okruh osôb považovaných za dodávateľov o prevádzkovateľov elektronického rozhrania, ktorí uľahčujú pôvodným dodávateľom dodávanie zásielok dovážaného tovaru z tretích štátov s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 eur, aj keď títo prevádzkovatelia nedodávajú vlastný tovar. Na týchto prevádzkovateľov sa bude vzťahovať rovnaký režim, ako na dodávateľov tovaru na diaľku dovážaného do EÚ z územia tretích štátov s hodnotou nepresahujúcou 150 eur.

 

FaQ

 

Otázka č. 1: Predaj tovaru zákazníkom v EÚ priamo z tretích krajín po 01.07.2021

Som živnostník a nie som  pre DPH registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Zaoberám sa predajom tovaru, ktorý je zákazníkom – občanom z EÚ zasielaný priamo z Číny. Do 30.06.2021 zásielka tovaru, ktorá nepresiahla hodnotu 22 eur,  bola od DPH oslobodená. Viem, že po 01.07.2021 sa oslobodenie od DPH ruší pri takýchto zásielkach. Týka sa táto zmena aj mňa a ak áno, ako mám postupovať?

Odpoveď:

Áno, táto zmena sa týka aj slovenského neplatiteľa DPH, ktorý sa zaoberá predajom tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov do EÚ pre zákazníkov – občanov. Mal by sa rozhodnúť, akým spôsobom zrealizuje daný predaj, či pri dodaní tovaru na diaľku a pri zásielkach s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 EUR po 01.07.2021:

1. nechá ťarchu zaplatenia DPH a poplatkov, ktoré vzniknú pri colnom konaní, na zákazníka alebo

2. sám vyberie od zákazníka DPH, a to s príslušnou sadzbou DPH členského štátu zákazníka už pri objednaní tovaru zákazníkom a jeho zaplatení.

Poznámka: Ak tuzemský neplatiteľ sa rozhodne pre tento postup, t.j. pre odbremenenie zákazníka, musí sa zaregistrovať a uplatňovať osobitnú úpravu dane IOSS, ktorá mu umožní plniť si svoje povinnosti “výbercu DPH“ pri dodávkach dovezeného tovaru z tretích štátov pre zákazníkov v rámci celej EÚ.