Úvod > DPH > Zdaňovacie obdobie > Platiteľ DPH registrovaný po 1.10.2012 > Zdaňovacie obdobie novoregistrovaného platiteľa

Zdaňovacie obdobie novoregistrovaného platiteľa

Zdaňovacím obdobím novoregistrovaného  platiteľa dane, ktorý je registrovaný po 1.10.2012,  je kalendárny mesiac. Uvedené vyplýva z § 77 ods. 1 zákona o DPH.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Zdaňovacie obdobie nového platiteľa
Zdaniteľná osoba dosiahla  k 31. júlu 2020 obrat vo výške 55 000 eur. Žiadosť o registráciu pre daň podala na daňový úrad dňa 15. augusta 2020. Podľa osvedčenia vydaného daňovým úradom zdaniteľná osoba sa stala platiteľom DPH 2. septembra 2020. Aké  zdaňovacie obdobie má platiteľ dane?
Odpoveď
Platiteľ dane registrovaný pre DPH k 2. septembru 2020 má zo zákona určené zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.

Otázka č. 2 - Zdaňovacie obdobie obchodnej spoločnosti
Obchodná spoločnosť, ktorá  je štvrťročným platiteľom dane predala časť podniku  tuzemsku  v máji 2020 inej obchodnej spoločnosti, ktorá nie je platiteľom dane. Obchodná spoločnosť  oznámila miestne príslušnému daňovému úradu skutočnosť, že sa stala platiteľom dane podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH.  Aké zdaňovacie obdobie bude mať obchodná spoločnosť?
Odpoveď
Obchodná spoločnosť, ktorá kúpila časť podniku  v tuzemsku bude mať zo zákona určené zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.
 
Otázka č. 3 - Zdaňovacie obdobie živnostníka
Živnostník murár dosiahol k 30. júnu 2020 obrat vo výške 50 800 eur. Žiadosť o registráciu podal  na daňový úrad 17. júla 2020. Aké bude mať živnostník zdaňovacie obdobie po registrácii?
Odpoveď
Živnostník bude mať zo zákona určené zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.

Otázka č. 4 – Zdaňovacie obdobie akciovej spoločnosti
Akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom nealkoholických nápojov dosiahla k 31. júlu 2020 obrat vo výške 70 000 eur. Žiadosť o registráciu podala na daňový úrad 17. augusta 2020. Podľa osvedčenia o registrácii vydaného daňovým úradom akciová spoločnosť sa stala platiteľom DPH 2. septembra 2020. Aké zdaňovacie obdobie bude mať akciová spoločnosť?
Odpoveď
Akciová spoločnosť registrovaná pre DPH k 2. septembru 2020 má zo zákona určené zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.

Otázka č. 5 – Zdaňovacie obdobie prepravnej spoločnosti
Prepravná  spoločnosť, ktorá sa zaoberá prepravou tovaru v tuzemsku dosiahla z tejto činnosti k 31. augustu 2020 obrat vo výške 60 000 eur. Prepravná spoločnosť podala žiadosť o registráciu na daňový úrad 10. septembra 2020. Aké bude mať zdaňovacie obdobie dopravná spoločnosť po registrácii?
Odpoveď
Prepravná spoločnosť bude mať zo zákona určené zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.