Úvod > DPH > Zdaňovacie obdobie > Platiteľ DPH registrovaný po 1.10.2012

Platiteľ DPH registrovaný po 1.10.2012