Úvod > DPH > Osobitná úprava uplatňovania dane pre vybrané druhy tovarov > Základ dane, vznik daňovej povinnosti a odpočítanie pri uplatňovaní osobitnej úpravy dane pri predaji vybraných druhov tovaru

Základ dane, vznik daňovej povinnosti a odpočítanie pri uplatňovaní osobitnej úpravy dane pri predaji vybraných druhov tovaru