Odpočítanie pri uplatňovaní osobitnej úpravy dane

Rozhodujúcou skutočnosťou na možnosť odpočítania dane obchodníkom s vybranými druhmi tovarov pri ich nákupe (obstaraní), je postavenie dodávateľa a daňový režim, v akom predmetný tovar bol obchodníkovi dodaný a v akom režime ho bude predávať.

FAQ

Otázka č.1 - Odpočet dane pri dodaní tovaru v oboch daňových režimoch
Platiteľ DPH, ktorý prevádzkuje second hand, nakúpil  od súkromnej osoby značkové športové odevy za 1 000 eur za  účelom ich  ďalšieho predaja. Keďže veci boli v dobrom stave, rozhodol sa, že ich predá inému ocbhodníkovi s použitým tovarom, ktorý o ne prejavil záujem.  V akom daňovom režime môže obchodník s použitým tovarom predať použitý tovar inému obchodníkovi s použitým tovarom, uplatní osobitnú upravu dane alebo bežný režim? A ako je to s uplatnením odpočítania dane, kto a za akých podmienok si môže daň odpočítať? 
Odpoveď
Keďže platiteľ, ktorý kupuje použitý tovar od súkromnej osoby sa môže rozhodnúť v súlade s § 66 ods. 2 a 11 zákona o DPH, či pri jeho následnom predaji uplatní osobitnú úpravu dane alebo bežný režim, môže nastať 2 odlišné situácie:
1. v prípade dodania s uplatnením tzv. „maržového zdanenia“ podľa § 66 ods. 3 zákona o DPH, pri ktorom je základ dane určený  rozdielom medzi predajnou cenou a kúpnou cenou, vypočítanú daň, ktorá sa nesmie samostatne uviesť na faktúre,  kupujúci obchodník s použitým tovarom nemá nárok na odpočítanie dane, avšak
2. v prípade dodania s uplatnením bežného zdanenia v súlade s  § 66 ods. 11 zákona o DPH, pri ktorom základ dane tvorí celá predajná cena v súlade s § 22 ods. 1 zákona o DPH, vypočítaná daň  sa uplatňuje voči  kupujúcemu obchodníkovi s použitým tovarom, ktorému vzniká nárok na jej odpočítanie.
  
Otázka č.2 – Odpočet dane pri dodaní tovarov a služieb na opravu 
Platiteľ, ktorý je certifikovaný reštarátor sa zaoberá výkupom a predajom barokového, rokového a secesného nábytku, ktorý vzhľadom na svoj vek a nevyhovujúce podmienky, v ktorých dlhé roky sa nachádzal,  je potrebné vždy zreštaurovať – očistiť, odčerviť, doplniť chýbajúce časti, naimpregnovať a nalakovať. Pri predaji obchodníkom so starožitnosťami postupuje podľa osobitnej úpravy. Keďže tento nábytok je vykupovaný od občanov, ktorí nie sú platiteľmi, DPH sa voči nemu neuplatňuje. Ale ako to je s DPH, ktorú zaplatí dodávateľom pri nákupe insekticídov, fungicídov, lakov, tmelov a náradia, môže alebo nemôže si uplatniť odpočet DPH?
Odpoveď
Napriek tomu, že platiteľ pri predaji zreštaurovaného starožitného nábytku používa osobitnú úpravu dane v súlade s § 66 zákona o DPH, vzniká mu nárok na odpočítanie dane, ktorú voči nemu  uplatňujú  pri nákupe dodávatelia insekticídov, fungicídov, lakov, tmelov a náradia, pretože obmedzenie, pri ktorom mu nevzniká nárok na odpočítanie, sa vzťahuje v jeho prípade len pre nákup samotného starožitného nábytku od obchodníka s použitým tovarom, ktorý použil maržový režim zdanenia, bez ohľadu, či je to tuzemský alebo z iného členského štátu obchodník, alebo pri jeho dovoze v súlade s § 66 ods. 7 a 8 zákona o DPH.