Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti D.1. kontrolného výkazu

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti D.1. kontrolného výkazu