Termín, od ktorého sa uplatňuje osobitná sadzba dane

Uplatnenie osobitnej sadzby dane
 
Od 1.1.2013 zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci prezidentovi SR, poslancom Národnej rady SR, členovi vlády SR, predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len "vybraný ústavný činiteľ") plynúci im podľa osobitného predpisu vrátane príjmu zo sociálneho fondu a príjmu vo forme ceny alebo výhry prijatej zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojim zamestnávateľom v hodnote vyššej ako 350 eur, podlieha zdaneniu aj osobitnou sadzbou dane vo výške 5%.
 
FAQ

Otázka
Od kedy sa uplatňuje osobitná sadzba dane ?
Odpoveď
Osobitná sadzba dane sa vzťahuje na zdaniteľné príjmy vybraného ústavného činiteľa, plynúce mu od 1.1.2013.