Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Osobitná sadzba dane > Termín, od ktorého sa uplatňuje osobitná sadzba dane

Termín, od ktorého sa uplatňuje osobitná sadzba dane

Od 1.1.2013 zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci prezidentovi SR, poslancom Národnej rady SR, členovi vlády SR, predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len "vybraný ústavný činiteľ") plynúci im podľa osobitného predpisu vrátane príjmu zo sociálneho fondu a príjmu vo forme ceny alebo výhry prijatej zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojim zamestnávateľom v hodnote vyššej ako 350 eur, podlieha zdaneniu aj osobitnou sadzbou dane vo výške 5%.
 
 
FAQ

Otázka
Od kedy sa uplatňuje osobitná sadzba dane ?
Odpoveď
Osobitná sadzba dane sa vzťahuje na zdaniteľné príjmy vybraného ústavného činiteľa, ktoré mu plynú od 1.1.2013.