Výpočet osobitnej sadzby dane

FAQ

Otázka č.1 - Osobitná sadzba dane
Ak by hrubý zdaniteľný príjem vybraného ústavného činiteľa v roku 2016 bol 2000 eur mesačne, aká je osobitná sadzba dane z tohto príjmu?
Odpoveď
Osobitná sadzba dane je 5% zo zdaniteľného príjmu vybraného ústavného činiteľa.

Otázka č. 2 – Suma dane z osobitnej sadzby dane
Ako sa vypočíta suma z osobitnej sadzby dane zo zdaniteľného príjmu vybraného ústavného činiteľa v roku 2016, ak jeho príjem je 2 000 eur mesačne?
Odpoveď
Suma osobitnej sadzby dane sa vypočíta nasledovne : 2 000 x 5% = 100 eur


Otázka č. 3 – Základ dane vybraného ústavného činiteľa
Aký je základ dane vybraného ústavného činiteľa, ak jeho zdaniteľný príjem je 2 000 eur mesačne?
Odpoveď
Základ dane vybraného ústavného činiteľa sa vypočíta nasledovne:


Hrubý príjem 2 000,00 eur, znížený o :
- Poistné 13,4% = 268,00 eur
- neuplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka

Základ dane je 1 732,00 eura  (2000 - 238)

Otázka č. 4 – „Mesačná daňová povinnosť“ vybraného ústavného činiteľa
Aká je mesačná daňová povinnosť vybraného ústavného činiteľa, ak jeho zdaniteľný príjem je 2000 eur?
Odpoveď
Preddavok na daň vo výške 19% (zo základu dane 1 732,00 eura) je 329,08 eura


Vybraný ústavný činiteľ zaplatí :
„osobitnú“ daň (uplatnením osobitnej sadzby dane) vo výške 100 eur + preddavok na daň 329,08 eura = 429,08 eura

Vybraný ústavný činiteľ zaplatí spolu 429,08 eura mesačne.