Úvod > DPH > Zdaňovacie obdobie > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oneskorená zmena zdaňovacieho obdobia z kvartálneho na mesačné

Oneskorená zmena zdaňovacieho obdobia z kvartálneho na mesačné

Otázka:
Platiteľ, ktorý podal daňové priznania  a kontrolné výkazy za III. a IV. štvrťrok 2014 po podaní zistil, že od 7/2014 mal byť mesačným platiteľom dane. Platiteľ dane sa pýta, ako má spätne podať daňové priznania a kontrolné výkazy?

Odpoveď:
Platiteľ dane podá napr. za 7, 8, 10 a 11/2014 riadne daňové priznania a riadne kontrolné výkazy a za 9/2014 a 12/2014 podá dodatočné daňové priznania a dodatočné kontrolné výkazy, pričom platiteľ dane požiada správcu dane o zmenu zdaňovacieho obdobia v podanom riadnom DP ako aj v podanom riadnom KV za III. Q. 2014  na zdaňovacie obdobie 9/2014 a v riadnom DP ako aj v  riadnom KV za IV. Q. 2014 na zdaňovacie obdobie 12/2014.