Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti D.2. kontrolného výkazu > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti D.2. kontrolného výkazu - všeobecne

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti D.2. kontrolného výkazu - všeobecne

Otázka č.1 -  Údaje v časti D.2. kontrolného výkazu
Čo sa  uvádza v časti D.2.kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti D.2. kontrolného výkazu platiteľ dane podľa § 78a ods. 2 písm. d) zákona o DPH uvádza údaje o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku:
a) zo zjednodušených faktúr, okrem dokladu vyhotoveného  pokladnicou e-kasa klient pri prijatí tržby, ktorú je povinný evidovať pokladnicou e-kasa klient,
b) pri ktorých nie je povinný vyhotoviť faktúru.
 
Otázka č.2 – Prijatie zálohy za ubytovanie
SZČO prevádzkuje penzión. Prijal od zákazníka – občana, zálohu na budúce dodanie služby ubytovania v penzióne. V ktorej časti kontrolného výkazu uvedie takéto dodanie?
Odpoveď
Ak platiteľ nie je povinný vyhotoviť faktúru pre svojho zákazníka, údaje o prijatí platby, ktorú musí zdaniť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH, uvedie v časti D kontrolného výkazu a to buď v časti D.1., ak je povinný evidovať tržby prostredníctvom pokladnice e-kasa klient alebo v časti D.2., ak nie je povinný evidovať tržby prostredníctvom pokladnice e-kasa klient.

Otázka č.3 – DPH je zahrnutá v sume obratu evidovaného cez pokladnicu e-kasa klient
Živnostník maliar vymaľoval susedovi byt. Za maliarske práce vystavil doklad na sumu s DPH v hodnote 255 eur. Do ktorej časti kontrolného výkazu uvedie údaje z tohto dokladu?
Odpoveď 
Platiteľ dane uvádza údaje z dokladov, ktoré sú  vyhotovené pre nezdaniteľnú osobu, t.j. fyzickú osobu – občana,  v  časti D.2 kontrolného  výkazu, ak nie je povinnosť evidovať tržbu prostredníctvom pokladnice e-kasa klient.

Otázka č.4 – Autobazár predáva ojazdené auto nepodnikateľovi
Autobazár predáva ojazdené motorové vozidlo súkromnej osobe - nepodnikateľovi. Predáva to režimom, kde je použitá osobitná úprava zdanenia. Kde v kontrolnom výkaze uvádza takéto dodanie?
Odpoveď 
Ak platiteľ dane uplatňuje osobitnú úpravu zdaňovania podľa § 66 zákona o DPH (osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare), kde nesmie v doklade o predaji tovaru uviesť samostatne sumu dane a odberateľom je súkromná osoba – nepodnikateľ, údaje o takomto dodaní uvádza v časti D.2. kontrolného výkazu.

Otázka č. 5 –Doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient
Platiteľ dane, ktorý nemá povinnosť evidovať tržby podľa zákona o používaní ERP, vyhotovil zákazníkovi doklad z pokladnice e-kasa klient, ktorý je zjednodušeným dokladom podľa § 74 ods. 3 písm. b) zákona o DPH. Do ktorej časti KV má tento doklad uviesť?
Odpoveď
Platiteľ dane tento doklad uvedie do časti D.2. kontrolného výkazu, nakoľko nemá povinnosť evidovať tržby podľa zákona o používaní ERP.