Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti D.2. kontrolného výkazu

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti D.2. kontrolného výkazu