Zákazkové šitie

Otázka č. 1
Ako sa posudzuje zákazkové šitie na mieru z materiálu dodaného zákazníkom (látka, gombíky, zipsy a pod.), a šitie odevov pre vopred neznámeho zákazníka z materiálu, ktorý si krajčír sám zaobstaral na účely zákona o ERP?
Odpoveď
Pokiaľ ide o zákazkové šitie na mieru z materiálu dodaného zákazníkom (látka, gombíky, zipsy a pod.), uvedená činnosť sa posudzuje ako služba. Podnikateľ nie je povinný používať na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient (ďalej "PEKK"), nakoľko táto služba nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP.
Ak podnikateľ šije odevy pre vopred neznámeho zákazníka z materiálu, ktorý si sám zaobstaral, ide o činnosť zaradenú podľa ŠKEČ do triedy 14.13 Výroba ostatného vrchného ošatenia a preto je povinný pri predaji tovaru povinný používať PEKK.

Otázka č. 2
Ako sa posudzuje oprava odevov na účely zákona o ERP?
Odpoveď
Oprava odevov patrí do kódu 95.29, ktorý je s účinnosťou od 1.1.2015 uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, preto  podnikateľ je povinný na prijatie tržba v hotovosti použiť PEKK.