Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj lístkov (vstupeniek) na kultúrne a spoločenské a športové podujatia

Predaj lístkov (vstupeniek) na kultúrne a spoločenské a športové podujatia

Otázka
Je povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient (ďalej "PEKK") pri predaji lístkov (vstupného) na kultúrne a spoločenské a športové podujatia?
Odpoveď
Predaj lístkov na kultúrne podujatie nie prevádzkovateľom ale inou osobou patrí do kódu 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti – ide o službu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.

Prevádzkové služby kultúrnych zariadení vrátane predaja vstupeniek patria do kódu 90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení – ide o službu, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.

Pri predaji vstupeniek a výberu štartovného ide o služby patriace do kódov 93.11 Prevádzka športových zariadení, resp. 93.12 Činnosti športových klubov - ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.

Z uvedeného vyplýva, že pri predaji lístkov na tieto podujatia je potrebné skúmať, či vstupenky predáva organizátor podujatia alebo iná osoba (napr. Ticketportál) a či ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.

Pokiaľ ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., podnikateľ je povinný používať pri predaji vstupeniek (lístkov) PEKK.

Pokiaľ vstupenky predáva podnikateľ - organizátor v rámci činnosti neuvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. (napr. kód 90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení), nie je povinný pri predaji vstupeniek používať PEKK.