Úvod > Elektronická registračná pokladnica (ERP) a virtuálna registračná pokladnica (VRP) > Výnimky zo zákona o ERP, pri ktorých nevzniká povinnosť používať ERP/VRP

Výnimky zo zákona o ERP, pri ktorých nevzniká povinnosť používať ERP/VRP