Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy hmotného a nehmotného majetku > Čo je hmotným majetkom a čo je nehmotným majetkom

Čo je hmotným majetkom a čo je nehmotným majetkom