Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Postúpenie > Postúpenie pohľadávok nadobudnutých v obstarávacej cene

Postúpenie pohľadávok nadobudnutých v obstarávacej cene

Pri postúpení pohľadávky v obstarávacej cene  ďalšiemu postupníkovi sa u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva môže do daňových výdavkov uplatniť obstarávacia cena pohľadávky len do výšky príjmu z postúpenia.
Výnimku tvorí  pohľadávka v obstarávacej cene  voči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácii a od 1.1.2018 aj voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár, pri postúpení ktorej sa za daňový výdavok považuje obstarávacia cena pohľadávky len do výšky tvorby OP uznanej za daňový výdavok podľa § 20 ods. 10 až 12 zákona o dani z príjmov.
Od 1.1.2015 je daňovým výdavkom tvorba OP k pohľadávke voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii  prihlásená v lehote podľa osobitného predpisu u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  najviac do výšky uhradenej obstarávacej ceny pohľadávok a od 1.1.2018  aj voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár do výšky uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky.

FAQ
 
Otázka č. 1 - Predaj pohľadávky  nadobudnutej v obstarávacej cene ďalšiemu postupníkovi, ak je dlžník v konkurze od 1.1.2015
Obchodná spoločnosť kúpila v r. 2015 pohľadávku za tovar v obstarávacej cene  6 000 €, ktorú uhradila pôvodnému veriteľovi v plnej výške. V novembri 2016 bol na dlžníka vyhlásený konkurz,  spoločnosť pohľadávku prihlásila v lehote podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii  a k 31.12.2016 vytvorila k pohľadávke OP v plnej výške 6 000 €. V roku 2021 pohľadávku predala  za 4000 €, bude celá obstarávacia cena pohľadávky pri jej predaji daňovo uznaná?
Odpoveď
Pretože pohľadávka nadobudnutá postúpením bola pôvodnému veriteľovi uhradená ešte v r . 2015 v plnej výške, pri jej predaji v r. 2021  bude daňovým výdavkom celá obstarávacia cena pohľadávky vo výške 6 000, nakoľko   vytvorená OP k pohľadávke je daňovo uznaná aj v znení ustanovenia § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015.
 
Otázka č. 2 - Predaj pohľadávky nadobudnutej v obstarávacej cene ďalšiemu postupníkovi
Spoločnosť nadobudla v r. 2014 pohľadávku kúpou od inej spoločnosti v sume 5 000 €. Spoločnosť pohľadávku  v r. 2021 predala za 2 800 €. Aký výdavok si môže uplatniť do nákladov pri predaji tejto pohľadávky, keďže z predaja pohľadávky bola dosiahnutá strata?
Odpoveď
Daňovým výdavkom pri predaji pohľadávky (dlžník nebol v konkurze ani v reštrukturalizácii) je hodnota pohľadávky len do výšky príjmu z ďalšieho postúpenia  bez ohľadu na skutočnosť, či pohľadávka bola alebo nebola pôvodnému veriteľovi uhradená. Rozdiel medzi obstarávacou cenou pohľadávky  a  príjmom z predaja (5 000-2 800=2 200 €) je nedaňovým výdavkom, položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia na riadku 130 tlačiva DP právnických osôb.
 
Otázka č. 3 - Predaj pohľadávky nadobudnutej v  OC charakteru pôžičky
Spoločnosť kúpila v roku  2015 pohľadávku charakteru istiny z pôžičky (na dlžníka bol vyhlásený konkurz) za  20 000 €. Pri predaji pohľadávky v r.2021 nadobudnutej v obstarávacej cene a uplatnení daňového výdavku je rozhodujúci titul vzniku nadobudnutej pohľadávky alebo jej uhradenie, ak je dlžník  v konkurze alebo reštrukturalizácii?
Odpoveď
Pri ďalšom predaji pohľadávky nadobudnutej v obstarávacej cene ak je dlžníkom daňovník v konkurze alebo reštrukturalizácii nie je dôležitý titul vzniku nadobudnutej pohľadávky u pôvodného veriteľa (istina z pôžičky) , ale jej uhradenie pôvodnému veriteľovi. Ak je teda dlžník v konkurze a pohľadávka v obstarávacej cene splnila  podmienku pre tvorbu OP podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov a bola uhradená pôvodnému veriteľovi, pri jej predaji sa uplatní ako daňový výdavok suma do výšky uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky.

Otázka č. 4 - Opätovné postúpenie pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze
Spoločnosť pohľadávku  nadobudnutú postúpením (vo výške 10 000 €) uhradila pôvodnému veriteľovi vo výške 6 000 €. Dlžník vstúpil do  konkurzu a  spoločnosť opätovne postúpila pohľadávku za 7 000 €. Akú výšku pohľadávky si môže uplatniť do daňových výdavkov pri opätovnom postúpení  pohľadávky?
Odpoveď
Podľa § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom nie je  rozdiel medzi hodnotou pohľadávky a nižším príjmom z jej postúpenia pri postúpení nadobudnutej pohľadávky ďalšiemu postupníkovi okrem postúpenej pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ak táto pohľadávka spĺňa podmienku pre tvorbu opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 ods. 10 až 12 ZDP, pri ktorej sa za daňový výdavok považuje obstarávacia cena len do výšky tvorby opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 ods. 10 až 12 ZDP.
Ak spoločnosť  nadobudla pohľadávku postúpením v obstarávacej cene 10 000 €, pričom uhradila pôvodnému veriteľovi len sumu 6 000 € a  dlžník  vstúpil do konkurzu, spoločnosť môže zahrnúť do daňových výdavkov  OP k pohľadávke len  vo výške 6 000 €. Následne spoločnosť opätovne postúpila pohľadávku za 7 000 €,  z  opätovného postúpenia dosiahla  účtovnú stratu vo výške 3 000 (10 0000 – 7 000). Ak spoločnosť  uhradila pohľadávku pôvodnému veriteľovi  iba vo výške 6 000 €, môže si do daňových výdavkov pri postúpení pohľadávky zahrnúť len sumu uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky vo výške 6 000 € (do výšky OP) a rozdiel z opätovného postúpenia vo výške 1 000 € (7 000-6 000) je nedaňový výdavok.