Príjmy zo živnosti

  • Príjmy zo živnosti

    Príjmami podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov sú príjmy zo živnosti,...