Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > Zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

S účinnosťou od 1.1.2021 sa možnosť odpočítania nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vypustila, takže už za rok 2021 nie je možné túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť.