Úvod > Daň z motorových vozidiel > Výpočet dane a pomernej časti dane z MV > Výpočet pomernej časti dane pri vzniku a zániku daňovej povinnosti

Výpočet pomernej časti dane pri vzniku a zániku daňovej povinnosti

 
Otázka č. 1 -  výpočet pomernej časti dane pri vzniku daňovej povinnosti - vozidlo kategórie N1
U vozidla vznikla daňová povinnosť v 1.6.2023 (vozidlo bolo používané  na podnikanie sedem mesiacov). Ročná sadzba dane je  1 755 eur (34t, 4 nápravy). Daňovník je v doklade vozidla zapísaný ako držiteľ vozidla. Prvá evidencia vozidla je 28.11.2022. Ak sa vypočíta pomerná časť dane?
Odpoveď
V uvedenom prípade v zdaňovacom období r. 2023 neuplynulo 36 kalendárnych mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto ročná sadzba dane sa zníži o 25 %.
Pri výpočte dane v daňovom priznaní daňovník ročnú sadzbu dane 1 755 eur zníži o 25% (ktorá je po znížení 1316,25 eur).
Výpočet pomernej časti dane: 1316,25/12 x 7 mesiacov = 767,81 eur
Pomerná časť dane pre vozidlo je 767,81 eura.
 
 
Otázka č. 2 -  výpočet pomernej časti dane pri zániku daňovej povinnosti  - vozidlo kategórie N2
Dňa 30.6.2023 došlo k zániku daňovej povinnosti z dôvodu zmeny držiteľa vozidla (vozidlo bolo používané na podnikanie od začiatku roka, t. j. šesť mesiacov). Ročná sadzba dane je 1 660 eur (23t, 2 nápravy). Daňovník je v doklade vozidla zapísaný ako držiteľ vozidla. Prvá evidencia vozidla je 26.7.2022. Ako sa vypočíta pomerná časť dane?
Odpoveď
V zdaňovacom období r. 2023 neuplynulo 36 kalendárnych mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto ročná sadzba dane sa zníži o 25 %.
Pri výpočte dane v daňovom priznaní daňovník ročnú sadzbu dane 1 660 eur zníži o 25% (ktorá je po znížení 1 245 eur).
Výpočet pomernej časti dane: 1 245/12 x 6 mesiacov = 622,50 eur
Pomerná časť dane pre vozidlo je 622,50 eur.
 
 
Otázka č. 3 -  výpočet pomernej časti dane pri zániku daňovej povinnosti  - vozidlo kategórie O4
Dátum prvej evidencie pri úžitkovom vozidle je 25.7.2020. Vozidlo bolo používané počas celého roka 2023 na podnikateľské účely. Ročná sadzba dane je 982 (20t, 3 nápravy). Ako sa vypočíta pomerná časť dane?
Odpoveď
V uvedenom prípade ide o vozidlo, na ktoré sa uplatňuje zníženie ročnej sadzby dane o 60% bez ohľadu na prvú evidenciu - vek vozidla,  t. j. 982 eur zníži o 60% (ktorá je po znížení 392,80 eur)