Úvod > Daň z motorových vozidiel > Výpočet dane a pomernej časti dane z MV > Výpočet pomernej časti dane pri vzniku a zániku daňovej povinnosti

Výpočet pomernej časti dane pri vzniku a zániku daňovej povinnosti

FAQ
 
Otázka č. 1 -  výpočet pomernej časti dane pri vzniku daňovej povinnosti
U vozidla vznikla daňová povinnosť v 1. 6.2015 (vozidlo bolo používané  na podnikanie sedem mesiacov). Ročná sadzba dane je  1 755 eur (34t, 4 nápravy). Daňovník je v doklade vozidla zapísaný ako držiteľ vozidla. Prvá evidencia vozidla je 28.11.2014.
Odpoveď
V uvedenom prípade v zdaňovacom období r. 2015 neuplynulo 36 kalendárnych mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto ročná sadzba dane  sa zníži o 25 %.
Pri výpočte dane v daňovom priznaní daňovník  ročnú sadzbu dane 1 755 eur zníži o 25% (ktorá je po znížení 1316,25 eura).
Výpočet pomernej časti dane:   1316,25/12 x 7 = 767,81
Pomerná časť dane pre vozidlo je 767,81 eura.
 
Otázka č. 2 -  výpočet pomernej časti dane pri zániku daňovej povinnosti
Dňa 31.6.2015 došlo k zániku daňovej povinnosti z dôvodu zmeny držiteľa vozidla  (vozidlo bolo používané  na podnikanie od začiatku roka, t.j. šesť mesiacov). Ročná sadzba dane je  1 660 eur (23t, 2 nápravy). Daňovník je v doklade vozidla zapísaný ako držiteľ vozidla. Prvá evidencia vozidla je 26.7.2014.
Odpoveď
V zdaňovacom období r. 2015 neuplynulo 36 kalendárnych mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto ročná sadzba dane  sa zníži o 25 %.
Pri výpočte dane v daňovom priznaní daňovník  ročnú sadzbu dane 1 660 eur zníži o 25% (ktorá je po znížení 1 245 eur).
Výpočet pomernej časti dane:   1 245/12 x 6 = 622,50
Pomerná časť dane pre vozidlo je 622,50 eur.