Výpočet dane

 

Otázka č. 1 – výpočet dane, ak v rámci roka sa uplatní upravená aj neupravená ročná sadzba dane - prvá evidencie vozidla je v roku 2010 - daňové priznanie podané v roku 2019
Prvá evidencia vozidla kategórie N1 s hmotnosťou 30t s tromi nápravami  je 15.02.2010. Ročná sadzba dane za vozidlo je 1 755  eur. Pri zisťovaní počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2019 dochádza k odlišnej úprave ročnej sadzby dane. Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období. Ako sa postupuje v tomto prípade?
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2019.
V danom prípade v januári 2019 uplynulo od prvej evidencie vozidla 108 mesiacov (3x36), preto v zdaňovacom období r. 2019 vozidlo prechádza z 15% zníženia do ročnej sadzby dane. Pre výpočet dane v zdaňovacom období r. 2019 za mesiac január sa použije 15% zníženie ročnej sadzby dane a za ďalšie mesiace, počnúc mesiacom február do konca zdaňovacieho obdobia, sa pre výpočet dane použije ročná sadzba dane (bez zvýšenia, resp. zníženia ročnej sadzby dane).
Pri výpočte dane v daňovom priznaní sa postupuje nasledovne:
      1. Za obdobie január sa ročná sadzba dane vo výške 1 755 eur zníži o 15 % (ktorá je po znížení 1 491,75 eura).
          Výpočet pomernej časti dane: 1491,75 /12 x 1 = 124,31 eura.  
      2.  Za obdobie február až december sa ročná sadzba dane vo výške 1 755 eur sa už ďalej neupravuje.
           Výpočet pomernej časti dane: 1755/12x11= 1608,75 eura.  
      3.  Celková daň je 124,31 + 1608,75 = 1733,06 eura.

 

Otázka č. 2 – výpočet dane, ak v rámci roka sa uplatní upravená aj neupravená ročná sadzba dane - prvá evidencie vozidla je v roku 2010 - daňové priznanie podané v roku 2020
Prvá evidencia vozidla kategórie N1 s hmotnosťou 30t s tromi nápravami  je 15.02.2010. Ročná sadzba dane za vozidlo je 1 755  eur. Pri zisťovaní počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2020 nedochádza k  úprave ročnej sadzby dane. Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období. Ako sa postupuje v tomto prípade?
Odpoveď
V roku 2020 nedochádza k úprave ročnej sadzby dane, nakoľko od prvej evidencie vozidla uplynulo viac ako 108 mesiacov a použije sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z., v tomto prípade daňovník zaplatí daň vo výške 1755 eur.

 

Otázka č. 3 - výpočet dane, ak v rámci roka sa uplatňujú dve odlišné percentuálne zníženia 
Prvá evidencia vozidla kategórie M1 so zdvihovým objemom 2000 cm3  je 15.3.2016. Ročná sadzba dane za vozidlo je 148  eur. Pri zisťovaní počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2019 dochádza k odlišnej úprave ročnej sadzby dane. Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období. Ako sa postupuje v tomto prípade?
Odpoveď
V danom prípade vo februári 2019 uplynulo od prvej evidencie vozidla prvých 36 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2019 vozidlo prechádza z 25% do 20% zníženia ročnej sadzby dane. Pre výpočet dane v zdaňovacom období r. 2019 za mesiace január a február (vrátane) sa použije 25% zníženie ročnej sadzby dane a za ďalšie mesiace, počnúc mesiacom marec do konca zdaňovacieho obdobia sa pre výpočet dane použije 20% zníženie ročnej sadzby dane.
Pri výpočte dane v daňovom priznaní sa postupuje nasledovne:
         1. Za obdobie január a február sa ročná sadzba dane vo výške 148 eur zníži o 25 % (ktorá je po znížení 111 eur).
             Výpočet pomernej časti dane: 111/12 x 2 = 18,50 eura.  
         2. Za obdobie marec až december  sa  ročná sadzba dane vo výške 148 eur zníži o 20 % (ktorá je po znížení 118,40 eura).
             Výpočet pomernej časti dane: 118,40/12 x10 = 98,66 eura.  
         3. Celková daň za vozidlo je 117,16 eura

 

Otázka č. 4 - výpočet dane, ak v rámci roka sa uplatňujú dve odlišné percentuálne zníženia 
Prvá evidencia vozidla kategórie N3 s hmotnosťou 28t s tromi nápravami, prvá evidencia vozidla je 15.9.2017. Ročná sadzba dane za vozidlo je 1 452 eur. Pri zisťovaní počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2020 dochádza k odlišnej úprave ročnej sadzby dane. Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období. Ako sa postupuje v tomto prípade?
Odpoveď
V danom prípade v auguste 2020 uplynulo od prvej evidencie vozidla prvých 36 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2020 vozidlo prechádza z 50% do 40% zníženia ročnej sadzby dane. Pre výpočet dane v zdaňovacom období r. 2020 za mesiace január až august (vrátane) sa použije 50% zníženie ročnej sadzby dane a za ďalšie mesiace, počnúc mesiacom september do konca zdaňovacieho obdobia sa pre výpočet dane použije 40% zníženie ročnej sadzby dane.
Pri výpočte dane v daňovom priznaní sa postupuje nasledovne:
         1. Za obdobie január až august a ročná sadzba dane vo výške 1452 eur zníži o 50 % (ktorá je po znížení 726 eur).
             Výpočet pomernej časti dane: 726/12 x 8 = 484 eura.  
         2. Za obdobie septembra do decembra  sa  ročná sadzba dane vo výške 1452 eur zníži o 40 % (ktorá je po znížení 871,20 eura).
             Výpočet pomernej časti dane: 871,20/12 x 4 = 290,40 eura.  
         3. Celková daň za vozidlo je 774,40 eura