Výpočet dane

FAQ

Otázka č. 1 – výpočet dane, ak v rámci roka sa uplatní upravená aj neupravená ročná sadzba dane - prvá evidencie vozidla je v roku 2006
Prvá evidencia vozidla kategórie N1 s hmotnosťou 30t s tromi nápravami  je 15.02.2006. Ročná sadzba dane za vozidlo je 1 755  eur. Pri zisťovaní počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2015 dochádza k odlišnej úprave  ročnej sadzby dane.  Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období. Ako sa postupuje v tomto prípade?
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2015.
V danom prípade v januári 2015 uplynulo od prvej evidencie vozidla  108 mesiacov (3x36), preto v zdaňovacom období r. 2015 vozidlo prechádza z 15% zníženia do ročnej sadzby dane. Pre výpočet dane v zdaňovacom období r. 2015 za mesiac január sa použije  15% zníženie ročnej sadzby dane a za ďalšie mesiace,  počnúc mesiacom február do konca zdaňovacieho obdobia, sa pre výpočet dane použije ročná sadzba dane (bez zvýšenia, resp. zníženia ročnej sadzby dane.).
Pri výpočte dane v daňovom priznaní sa postupuje nasledovne:
      1. Za obdobie január sa ročná sadzba dane vo výške 1 755 eur zníži o 15 % (ktorá je po znížení 1 491,75 eura).
          Výpočet pomernej časti dane: 1491,75 /12 x 1 = 124,31 eura.  
      2.  Za obdobie február až december sa ročná sadzba dane vo výške 1 755 eur sa už ďalej neupravuje.
           Výpočet pomernej časti dane: 1755/12x11= 1608,75 eura.  
      3.  Celková daň je 124,31 + 1608,75 = 1733,06 eura.

Otázka č. 2 - výpočet dane, ak v rámci roka sa uplatňujú dve odlišné percentuálne zníženia 
Prvá evidencia vozidla kategórie M1 so zdvihovým objemom  2000 cm3  je 15.3.2012. Ročná sadzba dane za vozidlo je 148  eur. Pri zisťovaní počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2015 dochádza k odlišnej úprave  ročnej sadzby dane.  Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období. Ako sa postupuje v tomto prípade?
Odpoveď
V danom prípade vo februári 2015 uplynulo od prvej evidencie vozidla  prvých 36 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2015 vozidlo prechádza z 25% do 20% zníženia  ročnej sadzby dane. Pre výpočet dane v zdaňovacom období r. 2015 za mesiace január a február (vrátane) sa použije  25% zníženie ročnej sadzby dane a za ďalšie mesiace,  počnúc mesiacom marec do konca zdaňovacieho obdobia sa pre výpočet dane použije  20%  zníženie ročnej sadzby dane.
Pri výpočte dane v daňovom priznaní sa postupuje nasledovne:
         1. Za obdobie január a február sa ročná sadzba dane vo výške 148 eur zníži o 25 % (ktorá je po znížení 111 eur).
             Výpočet pomernej časti dane: 111/12 x 2 = 18,50 eura.  
         2. Za obdobie marec až december  sa  ročná sadzba dane vo výške 148 eur zníži o 20 % (ktorá je po znížení 118,40 eura).
             Výpočet pomernej časti dane: 118,40/12 x10 = 98,66 eura.  
         3. Celková daň za vozidlo je 117,16 eura