Účtovné sústavy

  • Účtovné sústavy

    Účtovná jednotka môže účtovať v sústave * jednoduchého účtovníctva a * v ...
  • Prechod z JU na PU

    Účtovná jednotka (fyzická osoba podnikateľ) účtujúca v jednoduchom účtovníctve, ...