Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Peňažné a nepeňažné plnenie od držiteľa

Peňažné a nepeňažné plnenie od držiteľa