Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Spotreba pohonných látok > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1 – uplatnenie sadzby základnej náhrady po vyradení vozidla z obchodného majetku do konca roku 2014

P. František je podnikateľ, ktorý používa vlastné motorové vozidlo v súvislosti s podnikaním. Vozidlo bolo v minulosti zaradené do obchodného majetku, p. František si uplatňoval odpisy . Vozidlo je už odpísané, má nulovú zostatkovú hodnotu. Daňovník vozidlo vyradil z obchodného majetku a preradil od 1.1.2014 do osobného užívania. Naďalej využíva vozidlo na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie zdaniteľných príjmov z podnikania.
Môže si v roku 2014 uplatňovať základnú náhradu za každý jeden km jazdy?
Odpoveď
P. František si mohol v zdaňovacom období roku 2014  uplatniť do daňových výdavkov výdavky na spotrebované pohonné látky, ako aj sadzbu základnej náhrady na každý jeden km jazdy podľa počtu najazdených kilometrov.