Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Oprava chýb minulých účtovných období

Oprava chýb minulých účtovných období