Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpočet daňovej straty > Odpočet daňových strát z predchádzajúcich rokov od základu dane za rok 2023

Odpočet daňových strát z predchádzajúcich rokov od základu dane za rok 2023

Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov fyzickej osoby z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6  ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 možno odpočítať daňovú stratu vykázanú

  • za rok 2019 - vo výške ¼
  • za rok 2020 – v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2023,
  • za rok 2021 - v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2023, mikrodaňovník do výšky 100 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2023,
  • za rok 2022 - v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2023, mikrodaňovník do výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2023,

FAQ

Otázka č. 1
Živnostník vykázal daňovú stratu za rok 2019 vo výške 6 280 eur. Akú časť z tejto straty si môže odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2023?

Odpoveď
Zo základu dane za rok 2023 si môže odpočítať 1/4 straty z roku 2019, teda sumu 1 570 eur.


Otázka č. 2
Daňovník vykázal za rok 2020 stratu vo výške 4 560 eur. Za rok 2021 a 2022 už vykázal základ dane, ale v roku 2021 a 2022 si neodpočítal žiadnu stratu z roku 2020. Môže si odpočítať v roku 2023 stratu z roku 2020 v plnej výške, ak vykázal základ dane za rok 2023 vo výške 6 200 eur?

Odpoveď
Nie, od základu dane za rok 2023 si môže odpočítať stratu z roku 2020 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2023, teda najviac 3 100 eur.

 

Otázka č. 3

Živnostník vykázal zo živnosti tieto daňové straty:

  • za rok 2019 vykázal stratu vo výške 5 000 eur,
  • za rok 2020 vykázal stratu vo 2 000 eur,
  • za rok 2021 vykázal stratu vo výške 1 600 eur,
  • za rok 2022 vykázal základ dane vo výške 8 200 eur,
  • za rok 2023 vykázal základ dane vo výške 12 000 eur.

Akú výšku strát z predchádzajúcich zdaňovacích období si môže tento živnostník odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2023?

Odpoveď
Od základu dane vykázaného za rok 2023 si živnostník môže odpočítať:
- 1/4 straty z roku 2019 vo výške 1 250 eur, 
- stratu z roku 2020 vo výške 2 000 eur, ak si ju neodpočítal už od základu dane za rok 2022, 
- stratu z roku 2021 vo výške 1 600 eur, ak si ju neodpočítal už od základu dane v roku 2022 

Otázka č. 4
Daňovník vykázal za rok 2021 daňovú stratu vo výške 1 000 eur a za rok  2022  daňovú stratu vo výške  4 000 eur. V akej výške si môže v roku 2023 odpočítať stratu z roku 2021 a 2022, ak vykázal základ dane za rok 2023 vo výške 3 000 eur a v roku 2023 nesplní podmienky pre mikrodaňovníka? Daňovník straty z roku 2020 a 2021 neodpočítal zo základu dane vykázaného za rok 2022.
Odpoveď
Od základu dane za rok 2023 (3 000 eur) si daňovník môže odpočítať stratu z roku 2021 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2023 vo výške 1 000 eur (celú daňovú stratu z roku 2021) a daňovú stratu z roku 2022 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2023  vo výške 1 500 eur (najviac 50 % základu dane vykázaného za rok 2023). V úhrne môže daňovník od základu dane z príjmov za rok 2023 odpočítať daňovú stratu za roky 2021 a 2022 vo výške 2 500 eur. 


Otázka č. 5
Daňovník vykázal za rok 2021 daňovú stratu vo výške 1 000 eur a za rok  2022 daňovú stratu vo výške  4 000 eur. V akej výške si môže v roku 2023 odpočítať stratu z roku 2021 a 2022, ak vykázal základ dane za rok 2023 vo výške 3 000 eur a v roku 2023 splní podmienky pre mikrodaňovníka?
Odpoveď
Od základu dane za rok 2023 (3 000 eur) si daňovník môže odpočítať stratu z roku 2021 najviac do výšky 100 % základu dane vykázaného za rok 2023 vo výške 1 000 eur (celú daňovú stratu z roku 2021) a daňovú stratu z roku 2022 najviac do výšky 100 % základu dane vykázaného za rok 2023 čo predstavuje sumu 3 000 eur. Nakoľko si od základu dane  za rok 2023 odpočítava aj stratu z roku 2021 vo výške 1 000, zo straty z  roku 2022 uplatní iba  sumu 2 000 eur.  V úhrne môže daňovník od základu dane z príjmov za rok 2023 odpočítať daňovú stratu za roky 2021 a 2022 vo výške 3 000 eur.