Podmienky a vzorce výpočtu ZP za r.2015

Podmienky pre uplatnenie ZP v r.2015 sa nezmenili, nezmenili sa ani spôsoby výpočtu.  Zmenila sa výška minimálnej mzdy (380 eur k 1.1.2015) t.j.  pre rok 2015 sa zmenili  limitujúce sumy pre výpočet výšky posudzovaných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, rozhodujúcich pre výpočet ZP, ktoré  sú nasledovné :

  • 6 násobok minimálnej mzdy – suma 2 280 eur

  • 12 násobok výšky minimálnej mzdy – suma 4 560 eur;

V závislosti od výšky minimálnej mzdy sa zmenila výška posudzovaných zdaniteľných príjmov  a limity pre uplatnenie dvoch spôsobov - vzorcov výpočtu ZP.

Podľa výšky zdaniteľných príjmov zamestnanca, rozhodujúcich pre výpočet zamestnaneckej prémie, sa postupuje podľa dvoch vzorcov výpočtu ZP nasledovne:

  1. Prvý spôsob - vzorec výpočtu ZP platí pre posudzované zdaniteľné príjmy daňovníka  v rozsahu od  2 280 do 4 560 eur;

  2. Druhý  spôsob - vzorec výpočtu  platí pre posudzovaní zdaniteľné  príjmy nad 4 560 eur;