Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.3.1. a v časti B.3.2. kontrolného výkazu

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.3.1. a v časti B.3.2. kontrolného výkazu