Manká a škody

  • Účtovanie mánk a škôd

    Škoda je definovaná v § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve ako neodstrániteľné poško...
  • Manká a škody

    Manká a škody sú daňovými výdavkami do výšky prijatých náhrad s výnimkou uvedeno...