Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Poisťovacie služby

Poisťovacie služby

  • Poisťovacie služby

    Poisťovacie služby oslobodené od dane upravuje § 37 zákona o DPH. Podmienkou osl...