Úvod > DPH > Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom (nie je obchodník) > Predaj ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim > Daňový režim pri predaji ojazdeného auta, pri kúpe ktorého bol nárok na odpočítanie dane

Daňový režim pri predaji ojazdeného auta, pri kúpe ktorého bol nárok na odpočítanie dane

Daňový režim – uplatnenie dane pri predaji ojazdeného auta, ktoré bolo zaradené v obchodnom majetku ako dlhodobý hmotný majetok (tzv. „firemné auto“), platiteľom, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, je závislé od daňového režimu v akom bolo auto kúpené a na aké účely bolo používané predávajúcim.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Predaj ojazdeného auta do iného členského štátu s oslobodením
Naša SRO-čka je platiteľom DPH,  registrovaná podľa § 4 zákona o DPH, zaoberá sa predajom svietidiel. Predávame auto, ktoré sme pred rokom, ako ojazdené, nadobudli od platiteľa dane z Rakúska. V prípade, že ho predáme platiteľovi dane registrovanému v Maďarsku,  sme povinný uplatniť k predanej cene daň?
Odpoveď
Keďže platiteľ dane, nadobudol auto v tuzemsku z iného členského štátu (§ 11 zákona. o DPH), ktoré samozdanil (§ 69 ods. 6 zák. o DPH), a používal ho ako platiteľ na dodávanie tovarov a služieb, pri ktorých mal možnosť odpočítať si daň podľa § 49 zákona o DPH, pri predaji kupujúcemu z iného členského štátu,  ktorý je tiež registrovaný platiteľ a ktorý poskytol svoje IČ  DPH pridelené v inom členskom štáte,  je toto dodanie od dane oslobodené podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu, že auto opustí územie SR (splnenie podmienok uvedených v § 43 zákona o DPH) a tuzemský predávajúci platiteľa k cene neuplatňuje daň.
 
Otázka č. 2 - Predaj ojazdeného auta do iného členského štátu s tuzemskou daňou
Som platiteľ DPH,  registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, a mám taký malý obchodík s potravinami. Som donútený predať auto, ktoré som kúpil pred rokmi ako ojazdené od slovenského podnikateľa (platcu DPH) za 1 200 eur s daňou. V prípade, že ho predám platiteľovi dane registrovanému v Poľsku, ktorý napriek mojím urgenciám mi neposkytol IČ pre DPH, môžem tento predaj oslobodiť od dane?
Odpoveď
Hoci platiteľ dane kúpil auto od tuzemského platiteľa, ktorý uplatňoval daň voči nemu, a používal ho ako platiteľ na dodávanie tovarov a služieb, pri ktorých mal možnosť odpočítať si daň podľa § 49 zákona o DPH, ale pri predaji kupujúcemu z iného členského štátu, ktorý však nepreukázal, že je registrovaný platiteľ v inom členskom štáte, nemôže toto dodanie od dane oslobodiť  podľa § 43 zákona o DPH, aj keď auto opustí územie SR, a tuzemský predávajúci platiteľ je povinný k cene uplatniť tuzemskú sadzbu dane vo výške 20 % z predajnej ceny, t.j. zdaniť.
 
Otázka č. 3 - Predaj ojazdeného auta v tuzemsku v bežnom režime s daňou
Som platiteľ DPH,  registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, a prevádzkujem hotel. Predávam 1-ročné úžitkové auto v kategórii N1, ktoré som kúpil za 24 000 eur, z toho 4 000 eur bola DPH a ktoré som používal na podnikateľské účely. Môžem ho predať občanovi alebo ho musím predať podnikateľskému subjektu?
Odpoveď
Je zrejmé, že  predávajúci platiteľ dane kúpil auto od platiteľa dane, ktorý uplatňoval daň voči nemu, a používal ho ako platiteľ na dodávanie tovarov a služieb, pri ktorých mal možnosť odpočítať si daň podľa § 49 zákona o DPH. Pri následnom predaji tohto vozidla tuzemský predávajúci platiteľ je povinný k cene uplatniť tuzemskú sadzbu dane vo výške 20 % z predajnej ceny, t.j. zdaniť, bez ohľadu na to, komu toto auto predá, či podnikateľskému subjektu (zdaniteľnej osobe), či občanovi (nezdaniteľnej osobe.)