Úvod > DPH > Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom (nie je obchodník) > Predaj ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim > Daňový režim pri predaji ojazdeného auta, pri kúpe ktorého nebol nárok na odpočítanie dane

Daňový režim pri predaji ojazdeného auta, pri kúpe ktorého nebol nárok na odpočítanie dane

Daňový režim – uplatnenie dane pri predaji ojazdeného auta, ktoré bolo zaradené v obchodnom majetku ako dlhodobý hmotný majetok (tzv. „firemné auto“), platiteľom, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, je závislé od daňového režimu v akom bolo auto kúpené a na aké účely bolo používané predávajúcim.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Predaj ojazdeného auta používaného na oslobodené plnenia
Som obvodný lekár  a predávam odpísaný VW Passat, ktorý som kúpil od slovenského platiteľa s DPH. Keďže som platiteľom dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, mám predaj auta zdaniť?

Odpoveď
Keďže obvodný lekár tak, ako neštátne zdravotnícke zariadenie, poskytuje služby od dane oslobodené podľa § 29 zákona o DPH a z tohto dôvodu nemá  nárok na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH, ojazdené auto predáva v režime oslobodeného dodania od dane podľa § 42 zákona o DPH a k predanej cene neuplatňuje daň – nezdaňuje.
 
Otázka č. 2 – Predaj ojazdeného auta kategórie M1
Ako SZČO prevádzkujem stolárstvo, som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Predávam  postarší CITROEN BERLINGO (bez mriežky, kategória M1), ktorý som kúpil 10.10.2009 od platiteľa dane. V prípade, že predaj auta zdaním, mám nárok na odpočet dane?
Odpoveď
Predávajúci platiteľ dane pri kúpe motorového vozidla kategórie M1 nemal nárok na odpočet dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH účinného do 31.12.2009,  preto pri jeho predaji uplatní oslobodenie od dane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na to, komu je auto predané, a k predanej cene neuplatňuje daň – nezdaňuje. Hoci po 01.01.2010 už obmedzenie podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH neexistuje pre osobné autá v kategórii M1, platiteľ nemá nárok na dodatočné uplatnenie nároku na odpočet dane, keďže i naďalej sa daňový režim platný pred 01.01.2010 používa a prenáša sa aj na ďalšie predaje.
 
Otázka č. 3 – Predaj ojazdeného auta kúpeného s režimom osobitnej úpravy dane
Naša SRO-čka je platcom DPH, registrovaná podľa § 4 zákona o DPH, sa rozhodla predať nevyužívané úžitkové vozidlo, ktoré bolo kúpené v autobazáre AAA. Keďže pri kúpe na faktúre od autobazáru nebola DPH, má naša spoločnosť taktiež predať toto auto bez DPH?
Odpoveď
Autobazár je obchodníkom s použitým tovarom, ojazdené auto predáva v režime uplatnenia osobitnej  úpravy dane podľa  § 66 zákona  o DPH, potom predávajúca spoločnosť je povinná k cene uplatniť tuzemskú sadzbu dane vo výške 20 % z predajnej ceny, t.j. zdaniť, bez ohľadu na to, komu toto auto v tuzemsku predá.
 
Otázka č. 4 - Predaj ojazdeného auta kúpeného od občana
Som kaderníčka, platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Predávam auto z obchodného majetku, ktoré je už 2 roky odpísané a ktoré som kúpila od občana. Ako je to s DPH pri predaji?
Odpoveď
V prípade predaja auta, ktoré bolo v minulosti kúpené od občana (nezdaniteľná osoba) alebo od zdaniteľnej osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH, ktorí majú postavenie neplatiteľov DPH, registrovaný platiteľ dane podľa § 4 zákona o DPH je povinný  k cene  uplatniť tuzemskú sadzbu dane vo výške 20 % z predajnej ceny, t.j. zdaniť, bez ohľadu na to, komu toto auto v tuzemsku predá.