Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Vstupná cena hmotného a nehmotného majetku

Vstupná cena hmotného a nehmotného majetku