Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Kedy platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka  č. 1 – Nájom nehnuteľnosti a odpočet dane
Spoločnosť s.r.o. kúpila holobyt  v Nitre s tým, že ho zariadi (kuchyňa, skrinky, televízor)  a chce ho prenajať svojmu konateľovi ako súkromnej osobe. Môže si spoločnosť odpočítať DPH súvislosti so zariaďovaním bytu ?
Odpoveď
Platiteľ dane pri nájme nehnuteľnosti postupuje podľa § 38 zákona o DPH. Podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH nájom nehnuteľnosti alebo jej časti je oslobodený od dane s výnimkou prípadov uvedených v tomto ustanovení. Zákon o DPH však dáva platiteľovi dane právo voľby, to znamená, že ak prenajíma nehnuteľnosť inej zdaniteľnej osobe môže sa rozhodnúť, že nájom bude zdaňovať (§ 38 ods. 5 zákona o DPH).  V ostatných prípadoch musí platiteľ dane  nájom nehnuteľnosti poskytnúť s oslobodením od dane. To znamená, ak platiteľ dane prenajme nehnuteľnosť alebo jej časť osobám, ktoré nie sú zdaniteľné osoby napr. občanom, uvedený nájom je podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH oslobodený od dane. Podľa § 49 ods. 3  zákona o DPH platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH. To znamená, že platiteľ si nemôže odpočítať daň z kúpených tovarov, pretože ich použije na dodávky služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 zákona o DPH.