Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Kedy platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb > Kedy platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb

Kedy platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb

Platiteľ dane nemôže odpočítať daň, ak vykonáva činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 42 (§ 49 ods. 3 zákona o DPH), pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy a pri prechodných položkách (§ 49 ods. 7 zákona o DPH) a v prípade, ak nakúpi tovar alebo službu na iný účel ako na podnikanie.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Odpočítanie dane z občerstvenia
Platiteľ dane objednal na podnikový večierok občerstvenie. Môže si platiteľ odpočítať daň z občerstvenia?
Odpoveď
Nie. Zákaz odpočítania vstupnej dane platí pre tovary a služby určené na pohostenie a zábavu (§ 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH).

Otázka č. 2 – Rekonštrukcia budovy
Platiteľ dane v I. štvrťroku 2020 vykoná rekonštrukciu budovy, pričom budovu následne bude prenajímať nezdaniteľnej osobe s oslobodením od dane. Môže si platiteľ odpočítať daň z nakúpených tovarov a služieb súvisiacich s rekonštrukciou budovy?
Odpoveď
Podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH je oslobodený od dane nájom nehnuteľnosti alebo jej časti. V zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH, t.j. platiteľ si nemôže odpočítať daň z kúpených tovarov a služieb, pretože ich použije na dodávky služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 zákona o DPH.

Otázka  č. 3 – Nájom nehnuteľnosti a odpočet dane
Spoločnosť s.r.o. kúpila holobyt  v Nitre s tým, že ho zariadi (kuchyňa, skrinky, televízor)  a chce ho prenajať svojmu konateľovi ako súkromnej osobe. Môže si spoločnosť odpočítať DPH súvislosti so zariaďovaním bytu ?
Odpoveď
Platiteľ dane pri nájme bytu postupuje podľa § 38  ods. 3 zákona o DPH, v zmysle ktorého je nájom bytu oslobodený od DPH a v nadväznosti na § 38 ods. 5 zákona o DPH nemôže uplatniť rozhodnutie o zdanení prenájmu bytu.
To znamená, že platiteľ si nemôže odpočítať daň z kúpených tovarov, pretože ich použije na dodávky služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 zákona o DPH.

Otázka č. 4 - Kúpa bytu a odpočet dane
Platiteľ DPH od iného platiteľa DPH kúpil byt  aj so zariadením. Má nárok na odpočet dane?
Odpoveď
Vo všeobecnosti možno odpočítať daň z prijatých tovarov a služieb len v prípade, ak sa tieto použijú na zdaniteľné obchody, ktoré platiteľ zdaňuje. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné pri posúdení odpočítania dane vychádzať zo skutočnosti, na aké účely sa má byt spolu so zariadením používať, a teda aká skutočnosť bola známa v čase vzniku práva na odpočítanie dane z kúpy bytu a jeho zariadenia. Ak by platiteľ dane nadobudol byt na účely jeho prenájmu, ktorý mal byť oslobodený od dane, teda tento zámer bol známy už v čase kúpy bytu, nemá podľa § 49 ods.3 zákona o DPH nárok na odpočet dane. Na druhej strane, ak by bol zámer využívať byt na zdaniteľné obchody, ktoré podliehajú dani, platiteľ má nárok na odpočítanie DPH.