Tovar na účely zákona ERP

Tovarom (tovar) je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom.
 
Otázka č. 1 – predaj drobného hmotného majetku
Podnikateľ, u ktorého predmetom podnikateľskej činnosti je predaj textilného tovaru, sa rozhodne predať počítač zaradený v obchodnom majetku, ktorý využíval pre svoje  podnikanie. Má podnikateľ povinnosť tržbu prijatú v hotovosti za predaj počítača evidovať v pokladnici e-kasa klient?    
Odpoveď
Ak podnikateľ nemá  predaj hnuteľného majetku (počítača) vo svojej podnikateľskej činnosti, nie je povinný tržby prijaté v hotovosti (z predaja počítača) evidovať v pokladnici e-kasa klient.