Tovar na účely zákona ERP

Tovarom (tovar) je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom.
 
Otázka č. 1 – predaj drobného hmotného majetku
Podnikateľ, u ktorého predmetom podnikateľskej činnosti je predaj textilného tovaru, sa rozhodne predať počítač zaradený v obchodnom majetku, ktorý využíval pre svoje  podnikanie. Má podnikateľ povinnosť tržbu prijatú v hotovosti za predaj počítača evidovať v pokladnici e-kasa klient?    
Odpoveď
Ak podnikateľ nemá  predaj hnuteľného majetku (počítača) vo svojej podnikateľskej činnosti, nie je povinný tržby prijaté v hotovosti (z predaja počítača) evidovať v pokladnici e-kasa klient. 
 
Otázka č. 2 - predaj tovaru
Podnikateľ, predáva občasne rozličný tovar, za ktorý prijíma hotovosť. Má povinnosť prijatú tržbu evidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Ak predaj tovaru podnikateľ vykonáva na základe oprávnenia na podnikanie (živnostenské oprávnenie) a za uvedený predaj tovaru prijíma tržbu v hotovosti, podnikateľovi vzniká povinnosť prijatú tržbu zaevidovať v pokladnici e-kasa klient.