Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Poštové služby > Poštové služby

Poštové služby

Poštové služby oslobodené od dane upravuje § 28 zákona o DPH. Podľa tohto ustanovenia oslobodené od dane  sú univerzálne poštové služby a aj  dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou.  Univerzálne poštové služby môže poskytovať len  subjekt, ktorý má na predmetné služby licenciu.
 
FAQ

Otázka č. 1 - Dodanie poštových služieb
Firma fakturuje klientovi dodanie tovaru zaslaného poštou, pričom na faktúre okrem ceny tovaru uvádza aj cenu poštovného. Môže byť poštovné fakturované bez DPH ?
Odpoveď
Ak poštové služby neposkytuje subjekt, ktorý má na predmetné služby licenciu, potom do základu dane pri fakturácii tovaru zahrnie cenu poštových služieb s DPH (základ dane sa určí § 22 ods. 1 a ods. 2 zákona o DPH).