Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Poštové služby

Poštové služby

  • Poštové služby

    Poštové služby oslobodené od dane upravuje § 28 zákona o DPH. Podľa tohto ustano...