Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Prepočítací kurz > Prepočet dane zaplatenej v zahraničí na účely zápočtu dane

Prepočet dane zaplatenej v zahraničí na účely zápočtu dane

Na zápočet dane zaplatenej v zahraničí sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. 

 
FAQ

Otázka č. 1 – Prepočet dane zaplatenej v roku 2022 v ČR
Daňovník poberal v roku 2022 zdaniteľný príjem zo zdrojov na území Českej republiky a príslušnému finančnému úradu zaplatil daň z príjmov v sume 25 050,00 českých korún. Ako prepočíta na účely zápočtu dane daň zaplatenú v ČR?
Odpoveď
Daň zaplatenú v Českej republike prepočíta priemerným ročným kurzom českej koruny k euru za rok 2022 (podľa informácií uverejnených na portáli NBS).