Reporty v aplikácii VRP

Otázka č. 1 - reporty vo virtuálnej registračnej pokladnici (ďalej len VRP)
Aké reporty je možné vo VRP vyhotoviť?
Odpoveď
Podnikateľ má možnosť vo VRP vytvoriť tieto reporty: 
•Základný report – zobrazuje doklady vytvorené za zvolené obdobie,
•Rozšírený report – zobrazuje doklady spolu s položkami dokladu za zvolené obdobie,
•Report predaja – zobrazuje položky predané za zvolené obdobie,
•Report pokladníc – zobrazuje v sume podrobnosti o obratoch, dokladoch a rozpise DPH pre zvolené pokladnice (ak ich má podnikateľ viac) a za zvolené obdobie
•Report prihlásení – zobrazuje podrobnosti o prihlásení za zvolené obdobie.

Postup: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/VRP/2019/2019.06.27_eKasa_VRP_podnik_prir.pdf (strany 77 - 81)