OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1- Odpočítanie dane zahraničnou osobou zo stavebných prác
Zahraničná osoba montuje rodinné domy v SR (dodávka tovaru s montážou). Zákazníci sú výlučne nezdaniteľné osoby. Zahraničná osoba má pridelené IČ DPH v ČR, kde má sídlo a je registrovaná v SR podľa § 5 zákona o DPH, pretože uskutočňuje v SR činnosť, z ktorej je povinná platiť DPH podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH. Zahraničná osoba si objedná práce na pozemku od platiteľa DPH v SR . Môže si zahraničná osoba uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý zahraničnej osobe dodá práce na pozemku, je povinný k cene prác na pozemku účtovať slovenskú DPH, pretože miesto dodania tejto služby podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH je v SR. Zahraničná osoba má použiť pri objednaní služby IČ DPH pridelené v SR. Zahraničná osoba má právo na odpočítanie dane z faktúry za práce na pozemku vystavenej platiteľom, a to prostredníctvom daňového priznania, pretože prijaté plnenie sa vzťahuje na dodanie tovaru s montážou, z ktorej je zahraničná osoba povinná platiť DPH v SR (§ 69 ods. 1 zákona o DPH).