Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Dodanie nového dopravného prostriedku do iného ČŠ > Neplatiteľom > Povinnosti neplatiteľa pri dodaní nového dopravného prostriedku do IČŠ

Povinnosti neplatiteľa pri dodaní nového dopravného prostriedku do IČŠ

Aj keď predaj (dodanie) nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu  je vždy  oslobodený od dane bez ohľadu na to, kto tento nový dopravný prostriedok predáva alebo kto ho v inom členskom štáte kupuje (nadobúda) za predpokladu, že je dodržaná podmienka jeho prepravy z tuzemska do iného členského štátu, každá osoba pri tomto dodaní má povinnosť vystaviť faktúru. Vyhotovená faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH, ako aj údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku a slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Pravidlá pri vyhotovovaní faktúry občanom 
Som občan, kúpil som nové auto ford focus, tzv. funglovku, ktorý som po 1 mesiaci používania bol nútený predať. Mám vyhotoviť doklad pre kupujúceho občana z Maďarska?
Odpoveď
Keďže § 72 ods. 5 zákona o DPH sa vzťahuje na každú osobu, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, aj občan je povinný vyhotoviť faktúru rovnako ako podnikateľ. Táto faktúra musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH, t.j. kto, komu, kedy, ako, čo a za koľko predal. Samozrejme, že z faktúry by malo byť zrejmé aj o aký dopravný prostriedok sa jedná (auto, štvorkolka, lietadlo, loď) a koľko má najazdených km v čase jeho dodania (bez pretočenia tachometra) a koľko času uplynulo od jeho prvého uvedenia do prevádzky.