Začatie používanie ORP

Otázka č. 1 - Ako začať s používaním ORP?
Aký je postup k začatiu používania ORP?
Odpoveď:
Prvým krokom podnikateľa je stiahnutie inicializačného balíčka (identifikačných a autentifikačných údajov) zo stránky FR SR, v osobnej internetovej zóne, v časti e-kasa.

Postup k stiahnutiu inicializačného balíčka:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2019/2019.06.10_Rola_admin_ORP.pdf

Po stiahnutí identifikačných a autentifikačných údajov si podnikateľ už len nahrá údaje do ORP. Nahratie údajov vykoná sám alebo požiada výrobcu, servisného technika. Pripojí ORP k internetovému signálu, aby komunikovala so systémom e-kasa, nastaví si ORP (tovarové položky, nepovinné údaje a pod.) a môže ju začať používať.