Začatie používania VRP

Otázka č. 1 - prvé prihlásenie do VRP
Aký je postup pri prvom prihlásení sa do VRP?
Odpoveď
Po prevzatí obálky z FR SR s prihlasovacími údajmi je potrebné sa do VRP prihlásiť pomocou oznámených prihlasovacích údajov, t.z. prihlasovacie meno (v číselnom tvare) a prihlasovacie heslo vygenerované systémom (kombinácia písmen a číslic). Následne je potrebné zadať PIN kód, ktorý si podnikateľ zvolil (uvedený v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient). Zároveň je potrebné zmeniť prihlasovacie údaje – meniť je možné iba heslo a to tak, že sa zadá staré heslo (heslo z oznámenia), nové heslo, ktoré sa následne potvrdí. Heslo musí byť v nasledovnom tvare:  minimálne  8 znakov, z toho jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno a jedna číslica (príklad hesla: VrP201504).
Prihlasovacie údaje sú meno  = login 
                                      heslo = heslo.

Postup k prihláseniu sa do VRP cez web finančnej správy/ prostredníctvom mobilnej aplikácie:

2022.06.29_003_VRP_2022_IM_prihl.pdf (financnasprava.sk)

 

Otázka č. 2 - pri prvotnom prihlasovaní sa do aplikácie VRP systém vypisuje chybu:  nesprávne meno alebo heslo
Pri prvotnom zadávaní loginu a hesla, systém vypisuje chybu - nesprávne meno alebo heslo. Čo robí podnikateľ zle?
Odpoveď
Pri prihlasovaní sa je potrebné venovať pozornosť zadávaniu jednotlivých znakov hesla, rozlišovať veľké a malé písmená. Chyba môže byť napr.: namiesto číslice "1" sa má použiť malé písmeno "l" (ako lastovička) alebo písmeno veľké "I" (ako Ivana), prípadne miesto čísla "0" (nuly) - veľké písmeno O (ako Otakar).
Zadávať číslice - v závislosti od nastavenia klávesnice, napr. na notebookoch, kde nie je separátna numerická klávesnica (t.z. číslice sú umiestnené nad písmenami, preto sa môže stať, že namiesto číslic sa vpisuje písmeno s diakritikou – je potrebné potom číslo zadať kombináciou kláves – SHIFT + číslica nad písmenovou časťou klávesnice). Po zadaní správneho hesla, systém prihlási užívateľa definovaného pod loginom v číselnom tvare.

 

Otázka č. 3 - nesprávne zadané heslo
Čo ak podnikateľ omylom zadá nesprávne heslo viackrát?
Odpoveď
V prípade, že používateľ zadá nesprávne heslo, užívateľovi nebude povolený vstup do aplikácie a prihlásenie musí zopakovať. Po piatich za sebou nasledujúcich neúspešných pokusoch o prihlásenie bude používateľovi automaticky zablokovaný používateľský účet na určitú dobu. Doba blokovania účtu sa so zvyšujúcim počtom neúspešných prihlásení bude exponenciálne zvyšovať. Po piatom neúspešnom pokuse - zablokovanie na cca 5 minút. Pri šiestom neúspešnom pokuse (nesprávne heslo) – zablokovanie na cca 25 minút (5x5).... Je potrebné počkať pokiaľ systém automaticky po určitom časovom úseku aplikáciu neodblokuje. Neodporúčame po zablokovaní aplikácie ďalej skúšať zadávať prihlasovacie údaje, nakoľko sa bude navyšovať čas zablokovania.