Začatie používania VRP

Otázka č. 1 - prvé prihlásenie do VRP
Aký je postup pri prvom prihlásení sa do VRP?
Odpoveď
Po prevzatí obálky z FR SR s prihlasovacími údajmi je potrebné sa do VRP prihlásiť pomocou oznámených prihlasovacích údajov, t.z. prihlasovacie meno (v číselnom tvare) a prihlasovacie heslo vygenerované systémom (kombinácia písmen a číslic). Následne je potrebné zadať PIN kód, ktorý si podnikateľ zvolil (uvedený v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient). Zároveň je potrebné zmeniť prihlasovacie údaje – meniť je možné iba heslo a to tak, že sa zadá staré heslo (heslo z oznámenia), nové heslo, ktoré sa následne potvrdí. Heslo musí byť v nasledovnom tvare:  minimálne  8 znakov,  z toho jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno a jedna číslica (príklad hesla: VrP201504).
Prihlasovacie údaje sú meno  = login 
                                      heslo = heslo.

Postup k prihláseniu sa do VRP:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2019/2019.07.17_VRP.pdf

Postup k prihláseniu sa do mobilnej aplikácie VRP:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2016.09.21_VRP_prihla_mobil.pdf

 

Otázka č. 2 - pri prvotnom prihlasovaní sa do aplikácie VRP systém vypisuje chybu:  nesprávne meno alebo heslo
Pri prvotnom zadávaní loginu a hesla, systém vypisuje chybu - nesprávne meno alebo heslo. Čo robí podnikateľ zle?
Odpoveď
Pri prihlasovaní sa je potrebné venovať pozornosť zadávaniu jednotlivých znakov hesla, rozlišovať veľké a malé písmená. Chyba môže byť napr.: namiesto číslice "1" sa má použiť malé písmeno "l" (ako lastovička) alebo písmeno veľké "I" (ako Ivana), prípadne miesto čísla "0" (nuly) - veľké písmeno O (ako Otakar).
Zadávať číslice - v závislosti od nastavenia klávesnice, napr. na notebookoch, kde nie je separátna numerická klávesnica (t.z. číslice sú umiestnené nad písmenami, preto sa môže stať, že namiesto číslic sa vpisuje písmeno s diakritikou – je potrebné potom číslo zadať kombináciou kláves – SHIFT + číslica nad písmenovou časťou klávesnice). Po zadaní správneho hesla, systém prihlási užívateľa definovaného pod loginom v číselnom tvare.

 

Otázka č. 3 - nesprávne zadané heslo
Čo ak podnikateľ omylom zadá nesprávne heslo alebo login viackrát?
Odpoveď
V prípade, že používateľ zadá nesprávne prihlasovacie údaje (aspoň jeden z nich), užívateľovi nebude povolený vstup do aplikácie a prihlásenie musí zopakovať. Po piatich za sebou nasledujúcich neúspešných pokusoch o prihlásenie bude používateľovi automaticky zablokovaný používateľský účet na určitú dobu. Doba blokovania účtu sa so zvyšujúcim počtom neúspešných prihlásení bude exponenciálne zvyšovať. Po piatom neúspešnom pokuse - zablokovanie na cca 5 minút. Pri šiestom neúspešnom pokuse (nesprávne heslo alebo meno) – zablokovanie na cca 25 minút (5x5).... Je potrebné počkať pokiaľ systém automaticky po určitom časovom úseku aplikáciu neodblokuje. Neodporúčame po zablokovaní aplikácie ďalej skúšať zadávať heslo a login, nakoľko sa bude navyšovať čas zablokovania.