Odpisovanie majetku

  • Odpisovanie majetku

    Hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zo...