Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Vybrané okruhy pri práci s VRP > Zrušenie a oprava dokladu, neplatný doklad, zostatok

Zrušenie a oprava dokladu, neplatný doklad, zostatok

Otázka č. 1 - oprava pokladničného dokladu pri úhrade faktúry
Ako podnikateľ opraví nesprávne zaevidovaný pokladničný doklad pri úhrade faktúry?
Odpoveď
Pri  nesprávne zaevidovanej  celkovej sumy pri úhrade faktúry odporúčame nasledovný postup:
  1.  Podnikateľ klikne na : „Nový doklad“ → „Pokladničný doklad“
  2. Typ položky: (odrolovať a vybrať) „Oprava“
  3. Kliknúť na: „Manuálne“
  4. Typ opravy: Záporná
  5.  Identifikátor dokladu: zadať celé ID opravovaného dokladu. Cez vystavené doklady si ho môže podnikateľ nájsť
  6. Kliknúť na : Názov tovaru/služby: (napísať úhrada faktúry a jej číslo .......)
  7. Množstvo: 1
  8. Jednotková cena s DPH : (uviesť sumu, ktorá bola nesprávne nahratá)
  9.Sadzba DPH: (vybrať 0%)
10. Do políčka slovná informácia vyberte možnosť "Bez slovnej informácie",
11. Kliknúť na : „Pridať položku“ a,
12. Kliknúť na : „Vytvoriť doklad“.
Následne odporúčame skontrolovať si  „Zostatok“ v pokladnici – na hlavnej obrazovke a taktiež vystavený doklad v časti „Vystavené doklady“.
Uvedený postup sa použije primerane aj pre mobilnú verziu aplikácie.

 

Otázka č. 2 - oprava chybne zaevidovanej položky na pokladničnom doklade
Ako podnikateľ opraví chybne zaevidovanú položku na pokladničnom doklade?
Odpoveď
Pri oprave chybne zaevidovanej položky na pokladničnom doklade odporúčame použiť nasledovný postup:
  1. Podnikateľ klikne na: „Nový doklad“ → „Pokladničný doklad“
  2. Typ položky: (odrolovať a vybrať) „Oprava“
  3. Dátum zaevidovania: (zadať dátum zaevidovania nesprávneho pokladničného dokladu – cez kalendár)
  4. Číslo pokladničného dokladu: (zadať číslo nesprávneho pokladničného dokladu)
  5. Kliknúť na: „Vyhľadať"
  6. Kliknúť na: „Názov tovaru/služby“ : (odrolovať a vybrať názov tovaru/služby). Po vybratí položky sa zobrazí jednotková cena, sadzba DPH, množstvo.
  7. Kliknúť na danú položku a potvrdiť množstvo,
  8. Kliknúť na : „Pokračovať“ a "Vytvoriť doklad".

V prípade ak pokladničný doklad obsahuje viaceré položky, môžete ich vybrať rovnakým spôsobom a až potom vykonáte bod. č. 8.

Následne odporúčame skontrolovať si „Zostatok“ v pokladnici – na hlavnej obrazovke a taktiež vystavený doklad v časti „Vystavené doklady“.
Uvedený postup sa použije primerane aj pre mobilnú verziu aplikácie.

 

Otázka č. 3 - NEPLATNÝ DOKLAD
Na čo slúži položka „Neplatný doklad“ vo VRP?
Odpoveď
Neplatný doklad slúži, napr. v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby vo VRP, po preskúšaní koncového zariadenia po jeho oprave.
Neplatný doklad, je skúšobným dokladom, ktorý sa nezapočítava do zostatku v rámci VRP a ani do účtovníctva. Pri jeho vytlačení neobsahuje QR kód.
Ak bol NEPLATNÝ DOKLAD vytlačený, podnikateľ je ho povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený.

 

Otázka č. 4 - zostatok vo VRP
Čo tvorí „Zostatok“ vo VRP?
Odpoveď
Po kliknutí na tlačidlo „Zostatok“ sa podnikateľovi na päť sekúnd zobrazí aktuálny zostatok vo VRP. Zostatok tvorí prijatie platby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napr. platobnou kartou, stravnými lístkami).