Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania

Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania