Manká a škody

  • Manká a škody

    Manká a škody sú daňovým výdavkom iba do výšky prijatých náhrad, s výnimkou škôd...