Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Do základu dane po zaplatení alebo prijatí úhrady

Do základu dane po zaplatení alebo prijatí úhrady